Garantie & Retouren

Wettelijke garantie

Bij de artikelen op onze website vermelden een garantietermijn. Dit betreft de fabrieksgarantie dan wel een door ons aangeboden verkopersgarantie. Deze garantietermijn doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wanneer een product niet naar behoren functioneert binnen de fabrieks- dan wel verkopers garantietermijn, zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing (bijvoorbeeld door middel van een (gratis) reparatie, een nieuw vervangend product of creditering van het betaalde bedrag). Wanneer het probleem met het product is veroorzaakt door uw eigen toedoen dan vervalt het recht een (gratis) reparatie, een nieuw vervangend product of creditering van het betaalde bedrag. Heeft u het product normaal gebruikt maar is het gewoon versleten? Ook dan vervalt het recht een (gratis) reparatie, een nieuw vervangend product of creditering van het betaalde bedrag.

De factuur (of een ander aankoopbewijs) van uw bestelling is het garantiebewijs van uw product(en).

Recht van retour (consument)

Wij doen er alles aan om u op correcte wijze van dienst te zijn. Onze producten zijn van uitstekende kwaliteit en afkomstig van betrouwbare en bekende fabrikanten. Uiteraard kan het zo zijn dat het door u bestelde product niet aan uw verwachtingen voldoet. U kunt uw aankoop, zonder opgaaf van de reden, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (Modelformulier voor herroeping Pdf-document), maar bent hiertoe niet verplicht. Na herroeping dient u de aankoop binnen 14 dagen aan ons te retourneren.

U krijgt het volledige aankoopbedrag gecrediteerd indien:

  • Het product ongebruikt en compleet is;
  • Het product onbeschadigd is (waardevermindering mogen wij verrekenen met het terug te storten bedrag);
  • Het product is (indien redelijkerwijs mogelijk) voorzien van de originele/onbeschadigde verpakking.

Wij mogen de waardevermindering van de goederen aan u doorberekenen, indien deze het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag.

Indien u producten aan ons retourneert dan doet u dit voor eigen rekening (verzendkosten) en risico (verlies of beschadiging tijdens retour). Pak het product daarom altijd goed in, zorg voor voldoende frankering en voor een verzendbewijs of bewijs van ontvangst. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betaling u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Voor meer informatie over het recht van retour zie onze Algemene Voorwaarden Consument.

Retour procedure (garantie aanvraag, foutief besteld)

U wilt garantie claimen of u heeft per ongeluk het verkeerde product besteld. U kunt bij ons per e-mail een RMA nummer aanvragen. Hierin kunt u kort de reden aangeven voor uw retourzending. Voor onze contactgegevens zie deze pagina.

Print na ontvangst van uw RMA nummer ons Retourformulier retourformulier uit en vul het in. U kunt het retourformulier tevens als verzendlabel gebruiken door het in vieren te vouwen en met ons retouradres op het pakket te plakken.

Retouradres

QualityLamps.eu
T.a.v.: Retourafdeling
Zuidergracht 21-20
3763 LS Soest (Nederland)
info@qualitylamps.eu
030 656 9600